Ett axplock av vad Skellefteå Kommun köpt för bilder under 2019 från Synk bildbyrå.