Aitikgruvan elektrifierar truckarna vilket kommer spara stora resurser, både miljömässiga samt ekonomiska.