Hur hanterar jag dina personuppgifter?

Fotograf Jonas Westling är ansvarig för den information Fotografen bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din fakturaadress, telefonnummer och används på följande sätt:

Jag använder extern server för att lagra bilder. Fakturauppgifter sparas i faktureringsprogram. Jag lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part.

All information lagras på en säker server med syfte att:

  • Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
  • Publicera bilderna på min egna hemsida och sociala medier för att visa mina jobb
  • Skicka faktura via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i 7 år efter att jag fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: info@fotografjonaswestling.se.