Beställare: KRUX Slutkund: Skellefteå AIK Tillsammans med KRUX tog vi fram en annonsbild för Skellefteå AIK.