Beställare: KRUX
Slutkund: Skellefteå AIK

Tillsammans med KRUX tog vi fram en annonsbild för Skellefteå AIK.

Fotograf Jonas Westling, KRUX
Fotograf Jonas Westling, KRUX