Fick i uppdrag av Peter Karlstén, VD på Gate88 i Skellefteå, att ta fram pressbilder som kunde användas i många olika sammanhang.

Nedan följer ett urval av bilderna.

Pressbild

Pressbild