Jag tycker att det är riktigt spännande med dessa typer av uppdrag där man får vara i en miljö som utmanar. Komposition, ljus och förståelse för verksamheten krävs för att hitta rätt perspektiv och bilder. Uppdraget bestod i att fotografera förzinkningen av en större komponent på Gallac i Skellefteå.

_D3_4183

_D3_4199

_D3_4255