Kund: Skellefteå Stadshotell

Skellefteå Stadshotell behövde hjälp med att börja bygga en ny bildbank och först i tur stod exteriöra vinterbilder.

Skellefteå Stadshotell, Choice, Fotograf Jonas Westling, Arkitektur

Skellefteå Stadshotell, Choice, Fotograf Jonas Westling, Arkitektur