Beställare: Henson PR
Kund: Skellefteå Kommun

Ida är Skellefteå kommuns personaltidning och riktar sig till kommunanställda och förtroendevalda. Jag fick i uppdrag att bildsätta ett reportage om ValiWeb som är ett valideringsverktyg för lärare. På bild är Gunnar Sundström, utvecklingsledare.

Gunnar Sandström, ValiWeb, Fotograf Jonas Westling, Henson pr, Skellefteå, IDA-tidningen

Gunnar Sandström, ValiWeb, Fotograf Jonas Westling, Henson pr, Skellefteå, IDA-tidningen