Beställare: Affärstidningen Näringsliv
Slutkund: Gallac

Gallac är en återkommande kund som specialiserar sig på olika former av ytbehandling av metall. Den här gången behövde de en annonsbild som kommunicerar det dom gör bäst.

Gallac, Skellefteå