Kund: Bilprovningen
Plats: Solbacken, Skellefteå

Ibland måste det gå fort, det här uppdraget kom in endast ett par timmar före tidningen skulle gå i tryck. Jag fick träffa Badro och hans kollega uppe i Bilprovningens nya lokaler på Solbacken i Skellefteå. Bilden togs under solförmörkelsen som ägde rum för en tid sedan.

Bilprovningen, Skellefteå