Beställare: KRUX
Slutkund: Skellefteå AIK

Tillsammans med KRUX tog vi fram en annonsbild för Skellefteå AIK.

Annonsbild, Skellefteå AIK